डिप्लोमा ईन ऐग्रीकल्चर (प्लान्ट साईन्स) को तेस्रो सेमेस्टरको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन

Basu Higher Secondary School

मिति २०८० साल असार ३ गते देखि १० गते सम्म सञ्चालीत डिप्लोमा ईन एग्रीकल्चर (प्लान्ट साईन्स) को तेस्रो सेमेष्टरको प्रकाशित नतिजा !!

Latest News