डिप्लोमा ईन ऐग्रीकल्चर (प्लान्ट साईन्स) को प्रथम सेमेस्टरको २०७९ साल माघ २९ गते देखि फाल्गुण ७ गते सम्म संचालीत मध्य परिक्षाको नतिजा प्रकाशन

Basu Higher Secondary School

Latest News