डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (बाली विज्ञान) को तेस्रो बर्षको प्रथम त्रैमासिक परिक्षा र दोस्रो सेमेष्टरको मध्य परीक्षा Mid term हुने सम्बन्धि सूचना !!!

Basu Higher Secondary School

Latest News