डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (बाली विज्ञान) को मिति २०८० श्रावण १२ गते देखि सचांलन भएको तेस्रो बर्षको प्रथम त्रैमासिक परिक्षा र दोस्रो सेमेष्टरको मध्य परीक्षा(I/II) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!!!

Basu Higher Secondary School

Latest News